- Codi font -En aquesta secció s'inclouran codis font en assembler. Si esteu interessats en aportar material que pugui ser compartit per altres, si us plau poseu-vos en contacte amb l'adreça electrònica indicada a sota. Gràcies.

assembly@easycode.cat
RSNetMon - Monitor de xarxa que visualitza els ports TCP/UDP

Codi font del Monitor de xarxa (Masm)

Codi font del Monitor de xarxa (GoAsm)

(Actualitzat el 6 de març del 2018)
RSNetMon de 64 bits - Monitor de xarxa que visualitza els ports TCP/UDP

Codi font del Monitor de xarxa de 64 bits (JWasm)

(Actualitzat el 6 de març del 2018)
RSEditor.dll - Editor de text (ANSI/Unicode) en una llibreria dinàmica

Aplicació de mostra que utilitza l'RSEditor.dll

(Actualitzat el 27 de gener del 2019)- Webs d'interès on trobareu codis font i tutorials en assemblador -

Go tools

Masm forum

MadWizard

Iczelion's Win32 Assembly Homepage