L'Editor de l'Easy Code 2


Cada mòdul (i objecte Window en els projectes visuals) té el seu propi editor. L'editor sempre treballa en mode Unicode, per poder donar suport a tots els idiomes, i es pot dividir en dos per tal que hi hagi dues finestres en una:

Podeu personalitzar la font, els colors, i moltres altres opcions de l'editor a la pestanya Editor del menú "Eines-->Configuració".

Les paraules reservades poden ser corregides automàticament quan es canvia d'una línia a l'altra, d'acord amb les diferents opcions indicades a la pestanya Sintaxi del menú Eines-->Configuració). Podeu convertir i formatar tot el text seleccionant el menú "Eines-->Correcció de sintaxi" o prement la tecla F11 quan l'editor té el focus, però tingueu en compte que els resultats poden variar d'acord amb la configuració de l'editor, i també és possible que la correcció duri alguns minuts depenent del número de línies de text.

Quan es mou el cursor d'una línia a l'altra, si la línia ha estat modificada, es corregeix i formata de la mateixa manera. Si no desitgeu cap mena de correció per una línia concreta sense haver de desactivar les opcions corresponents, premeu la tecla F12 just abans de moure el cursor i la línia no serà corregida.

Per tal de fer la correció de sintaxi el més acurada i intel·ligent possible, l'editor cerca cap amunt la paraula ".code" per saber si la línia que es va a corregir està a la secció .code o no. Per tant, si alguna finestra o mòdul no té aquesta paraula reservada (l'hauria de tenir sempre), a banda de treballar molt lentament, la correció es pot comportar de manera estranya. Tantmateix, encara podeu evitar-la deshabilitant les opcions corresponents.

Quan s'obre un fitxer des del node Includes de l'Explorador del Projecte, i aquest fitxer es troba en alguna carpeta Include reservada, s'obrirà en mode de només lectura per tal d'evitar canvis no desitjats (aquests fitxers no s'haurien de modificar). De tota manera, podreu modificar-lo si cal prement Ctrl+Shift+F2.


Ajuda contextual

L'Easy Code us ofereix una ajuda contextual molt útil mentre aneu escrivint, o bé prement algunes combinacions de tecles. Aquesta ajuda es pot personalitzar d'acord amb la configuració indicada a la pestanya Editor del menú "Eines-->Configuració".

Després d'escriure la paraula "Call", "Invoke", "ECInvoke", "stdcall" o "fastcall", més un caràcter en blanc (tecles <Espai> o <Tab>), l'editor mostra una llista que conté totes les funcions de l'API, els mètodes de l'Easy Code (només als projectes visuals) i els procediments existents. Aquesta llista es pot fer aparèixer en qualsevol moment prement Ctrl+I.

Després d'escriure dos punts (:), apareixerà una llista amb tots els tipus de variables i estructures del Windows.

Després d'escriure qualsevol funció de l'API, mètode de l'Easy Code (només projectes visuals) o nom de procediment més una coma, es mostrarà una finestra amb els paràmetres requerits.

Prement Ctrl+I es mostrarà una llista que contindrà les funcions de l'API, els mètodes de l'Easy Code (només projectes visuals) i els procediments.
Prement Ctrl+Shift+I es mostrarà una llista que contindrà les constants de l'API.
Prement Ctrl+J es mostrarà una llista que contindrà totes les variables i constants de la finestra o mòdul, o de tot el projecte (vegeu les OBSERVACIONS).
Prement Ctrl+Shift+J es mostrarà una llista que contindrà tots els identificadors (ID's) del projecte.

Un cop hagiu trobat el nom que busqueu a la llista, podeu inserir el text corresponent a l'editor fent doble clic a qualsevol ítem o, si l'ítem ja està seleccionat, prement les tecles <Espai> o <Enter>. Prement <Espai> només s'inserirà el text corresponent, mentre que prement <Enter> s'inserirà el text i un avanç de línia.

OBSERVACIONS: Quan premeu Ctrl+J en projectes clàssics, s'omplirà una llista amb totes les variables i constants del projecte només si l'opció Fes globals totes les variables està habilitada a les Propietats del projecte). Si no, només es mostraran les variables i constants que estan al mateix mòdul (aquelles variables que estan a l'abast). Quan premeu Ctrl+J en projectes visuals, s'omplirà una llista amb totes les constants de l'Easy Code més totes les variables i constants de tots els mòduls del projecte (recordeu que als projectes visuals els mòduls són globals a tot el projecte).

AVÍS: En alguns ordinadors antics, la llista de l'ajuda contextual pot trigar una mica a aparèixer.