Menú Configuració - Configurant l'Easy Code


Disponible a través del menú Eines-->Configuració.. Mostra la finestra següent:


Pestanya General


AVÍS: Si utilitzeu les 'GoAsm headers', si us plau llegiu el tòpic Utilitzant les 'GoAsm headers'.Pestanya Editor

Inclou diverses opcions que us permeten personalitzar l'editor.

Colors del codi

Font

Grandària de tabulació

Correcció del format de línia

Mostra els números de línia

Tabulació automàtica

Corregeix la sintaxi de les paraules clau

Informació automàtica de variables

Informació automàtica de paràmetres

Informació de constants i variables

Habilita la sintaxi de color

Acoloreix constants i estructures de l'API


OBSERVACIONS: En ordinadors força antics pot ser que l'editor funcioni molt lentament. Si és així, desmarqueu l'opció Acoloreix constants i estructures de l'API.Pestanya Compilació / Enllaç

A la secció Fitxers executables per generar els projectes, hi heu d'indicar els fitxers següents (ubicats a la carpeta bin del GoAsm):

Assemblador La ubicació de l'assemblador GoAsm.exe (cap altre assemblador funcionarà)
Enllaçador La ubicació de l'enllaçador GoLink.exe (cap altre enllaçador funcionarà)
Compilador de Recursos La ubicació del ftixer GoRC.exe (també podeu utilitzar l'rc.exe de Microsoft)

mentre que a la secció Ubicació de la carpeta Include i fitxers d'Ajuda de les eines GoAsm, hi heu d'indicar la següent informació:

Carpeta Include del GoAsm La ubicació de la carpeta Include del GoAsm (p.e. C:\GoAsm\Include)
Ajuda de l'assemblador GoAsm La ubicació del fitxer d'ajuda de l'assemblador GoAsm.exe (GoAsm.chm)
Ajuda de l'enllaçador GoLink La ubicació del fitxer d'ajuda de l'enllaçador GoLink.exe (GoLink.htm)
Ajuda del compilador GoRC La ubicació del fitxer d'ajuda del compilador de recursos GoRC.exe (Resource.htm)


IMPORTANT: Aquesta versió de l'Easy Code ha estat programada per a l'assemblador GoAsm i l'enllaçador GoLink de Jeremy Gordon, per tant, cap altre assemblador ni enllaçador funcionaran correctament. D'altra banda, tot i que podeu utilitzar altres compiladors de recursos compatibles, es recomana el GoRC.exe.


Pestanya Eines