Mètode GetStringLength


Sintaxi

Invoke GetStringLength, lpszString

Funció

Torna la llargada d'una cadena acabada en zero.

Paràmetres

lpszString

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero la llargada de la qual es vol obtenir.

Valor de retorn

Eax torna la llargada en caràcters de la cadena.