Mètode IsModal


Disponible per als objectes Window (no MDI fills) i DialogBox.

Sintaxi

Invoke IsModal, hWnd

Funció

Determina si l'objecte finestra indicat és modal o no.

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte finestra.

Valor de retorn

Eax torna la condició modal de l'objecte finestra indicat.


Els possibles valors de retorn són:

TRUE    La finestra indicada és modal.
FALSE  La finestra indicada no és modal.
-1          hWnd no és un "handle" vàlid.


OBSERVACIONS
: Cal que crideu aquest mètode abans de destruir un objecte Window o DialogBox per tal de saber si és una finestra modal o no. Les finestres modals SEMPRE HAN de ser destruïdes cridant el mètode
EndModal.