Mètode GetCollectionCount


Sintaxi

Invoke GetCollectionCount, hHandle

Funció

Torna el número d'ítems (cadenes) d'una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

Valor de retorn

Eax torna el número d'ítems de la col·lecció.