MŔtode FindCharRev


Sintaxi

Invoke FindCharRev, lpszString, lChar

Funciˇ

Cerca el carÓcter indicat dins la cadena indicada, per˛ en ordre invers.

ParÓmetres

lpszString

Punter a l'adreša efectiva de la cadena acabada en zero on s'ha de cercar.

lChar

Valor DD que contÚ el carÓcter que s'ha de cercar.

Valor de retorn

Eax torna la posiciˇ en base zero del carÓcter dins la cadena, o -1 si el carÓcter no s'ha trobat.

OBSERVACIONS: Per a versions ANSI el carÓcter que s'ha de buscar ha d'estar al byte baix de lChar, mentre que per a versions UNICODE ha d'estar a la paraula baixa de lChar.