Mètode GetPlatform


Sintaxi

Invoke GetPlatform, lpszSvPack

Funció

Torna la plataforma del sistema operatiu. Utilitzeu aquest mètode per tal de determinar en quina plataforma dels sistemes operatius Windows s'està executant la vostra aplicació.

Paràmetres

lpszSvPack

Punter a una zona de memòria ("buffer") que rebrà la informació sobre el "service pack" (si n'hi ha algun d'instal·lat). Aquest paràmetre pot ser NULL si no necessiteu la informació del "service pack".

Valor de retorn

Eax torna la plataforma del sistema operatiu.

Els possibles valors de retorn són:

1  ecWin95 El sistema operatiu és Windows 95
2  ecWin98 El sistema operatiu és Windows 98/ME
3  ecWinNT El sistema operatiu és Windows NT40
4  ecWin2K El sistema operatiu és Windows 2000
5  ecWinXP El sistema operatiu és Windows XP
6  ecWinVista El sistema operatiu és Windows Vista
7  ecWin7 El sistema operatiu és Windows 7
8  ecWin8 El sistema operatiu és Windows 8


OBSERVACIONS
: L'adreça indicada pel paràmetre lpszSvPack s'omplirà amb una cadena acabada en zero (com ara "Service Pack 2") que indicarà l'últim "service pack" instal·lat. Aquesta cadena pot ser buida si no s'ha instal·lat cap "service pack" al sistema. Si el paràmetre lpszSvPack és un punter NULL, llavors s'ignora i no es torna cap informació sobre el "service pack".