Mètode Print


Disponible per als objectes Window, DialogBox i Picture.

Sintaxi

Invoke Print, hWnd, lpszText

Funció

Imprimeix text dins l'àrea del client de l'objecte.

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

lpszText

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha d'imprimir.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut imprimir el text, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Aquest mètode utilitza les coordenades indicades pels mètodes
SetCurrentX i SetCurrentY com a punt d'inici per imprimir el text.

IMPORTANT: Per als objectes Picture, també podeu utilitzar el mètode SetText, però el mètode Print és més ràpid per què no ha d'actualitzar el text de l'objecte.