MŔtode GetRegistryValue


Sintaxi

Invoke GetRegistryValue, hKey, lpszSubKey, lpszValueName, lpszValue

Funciˇ

ObtÚ el contingut del nom de valor indicat de la subclau indicada del registre del Windows.

ParÓmetres

hKey

"Handle" d'una de les segŘents claus predefinides:

ecClassesRoot
ecCurrentUser
ecLocalMachine
ecUsers
ecPerformanceData
ecCurrentConfig
ecDynData

lpszSubKey

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom complet de la subclau que contÚ el valor el contingut del qual es vol obtenir.

lpszValueName

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom del valor el contingut del qual es vol obtenir.

lpszValue

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero que rebrÓ el contingut del nom de valor.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut obtenir el valor, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El parÓmetre lpszValue apunta a una cadena acabada en zero que rebrÓ el valor obtingut. Podeu omplir aquesta cadena amb el valor per defecte abans de cridar aquest mŔtode, atŔs que aquest serÓ el valor que es tornarÓ si no es troba el nom de valor indicat.

IMPORTANT: La cadena apuntada per lpszValue ha de poder contenir fins a MAX_PATH caràcters.