Mètode RTrim


Sintaxi

Invoke RTrim, lpszString

Funció

Elimina tots els espais i tabuladors de la part dreta d'una cadena.

Paràmetres

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de processar.

Valor de retorn

Eax = La llargada, en caràcters, de la cadena retallada.