Mètode DoEvents


Sintaxi

Invoke DoEvents

Funció

Permet que el sistema operatiu processi els missatges.

Paràmetres

Cap

Valor de retorn

Cap


OBSERVACIONS: Aquest mètode pot ser útil per permetre que el sistema operatiu pugui processar els missatges quan està dins d'un bucle.