MŔtode SetRegistryValue


Sintaxi

Invoke SetRegistryValue, hKey, lpszSubKey, lpszValueName, lpszValue

Funciˇ

Escriu el nom de valor indicat a la subclau indicada del registre del Windows.

ParÓmetres

hKey

"Handle" d'una de les segŘents claus predefinides:

ecClassesRoot
ecCurrentUser
ecLocalMachine
ecUsers
ecPerformanceData
ecCurrentConfig
ecDynData

lpszSubKey

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom complet de la subclau que contindrÓ el nom de valor que s'ha d'escriure.

lpszValueName

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom de valor que s'ha d'escriure.

lpszValue

Punter a l'adreša efectiva d'una cadena acabada en zero amb les dades que contindrÓ el nom de valor que s'ha d'escriure.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut escriure el nom de valor, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Si el nom de valor indicat per lpszValueName no existeix, el mŔtode crea un nom de valor amb el nom indicat per lpszValueName i li posa el valor indicat per lpszValue.