MŔtode Left


Sintaxi

Invoke Left, lpszString, lChars

Funciˇ

Converteix una cadena en els lChars carÓcters de la part esquerra.

ParÓmetres

lpszString

Punter a l'adreša efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de convertir.

lChars

Valor DD que indica n˙mero de carÓcters de la part esquerra en que s'ha de convertir la cadena.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut convertir la cadena, o FALSE si no.