Mètode GetCollectionItem


Sintaxi

Invoke GetCollectionItem, hHandle, lItem, lpszBuffer

Funció

Torna la cadena d'un ítem d'una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lItem

Índex en base zero de l'ítem que es vol obtenir.

lpszBuffer

Punter a una zona de memòria ("buffer") que rebrà la cadena de l'ítem. El "buffer" ha de tenir prou espai per contenir la cadena i el caràcter nul final.

Valor de retorn

Eax torna la llargada de la cadena, en caràcters, excloënt-hi el caràcter nul final.


OBSERVACIONS: Si lItem no indica un ítem vàlid, el valor de retorn és -1.