Mčtode Mid


Sintaxi

Invoke Mid, lpszString, lStart, lChars

Funció


Converteix la cadena indicada en els lChars carącters a paritr de la posició lStart (en base zero).

Parąmetres

lpszString

Punter a l'adreēa efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de convertir.

lStart

Posició en base zero del carącter que serą el primer de la cadena resultant.

lChars

Nśmero de carącters (des de la posició lStart) que seran afegits a la cadena resultant.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut convertir la cadena, o FALSE si no.