Fitxers de configuració específics (fitxers INI)


L'Easy Code accepta l'opció "/C" (o "/c") a la seva línia d'ordres per tal d'utilitzar altres fitxers de configuració que no siguin el fitxer predeterminat (EasyCode.ini). L'opció "/C" ha d'anar seguida per un nom de fitxer sense extensió. Tot seguit es mostra la sintaxi de l'opció /C:

/C<NomDeFitxer>
o també:
/C <NomDeFitxer>     (noteu l'espai entre /C i <NomDeFitxer>)

On <NomDeFitxer> és qualsevol nom de fitxer vàlid sense extensió . Atès que l'Easy Code sempre afegeix l'extensió "ini" al <NomDeFitxer>, no s'ha d'especificar cap extensió.

El següent exemple executarà l'Easy Code utilitzant el fitxer de configuració ECWIN7-64.ini:
/C ECWIN7-64


OBSERVACIONS: Si el fitxer especificat per l'opció /C no existeix, serà creat amb els valors predeterminats.