Incloent un Manifest al projecte (només projectes exe i dll)


A partir del Windows XP i versions posteriors del Windows, es van incorporar uns nous "common controls" que només s'activen si el fitxer executable inclou un Manifest. Un Manifest és un fitxer de text en format XML que s'inclou com un recurs al fixer executable i permet que la aplicació utilitzi els nous controls (vegeu Activant els temes XP).

L'Easy Code pot crear i incloure automàticament un Manifest als projectes de tipus executable i dll (Fitxer executable visual, Fitxer executable clàssic i Llibreria dinàmica clàssica. Vegeu INICIANT L'EASY CODE). El fitxer generat rep el nom de Manifest.xml, es diposita a la carpeta Res del projecte, i s'afegeix al node Manifest de l'Explorador del projecte, per tal que es pugui editar dins l'entorn de l'Easy Code. En el cas que ja existeixi un fitxer amb aquest nom a la carpeta Res, l'Easy Code utilitzará el fitxer existent i no en crearà cap de nou.

Quan es crea un projecte nou, el fitxer Manifest.xml es genera i s'inclou al projecte només si l'opció Manifest de la finestra Projecte nou està marcada (vegeu INICIANT L'EASY CODE). D'altra banda, si el projecte ja s'havia creat sense Manifest, i desitgeu incloure'n un, marqueu l'opció Manifest a les Propietats del projecte.

Tot i que el fitxer Manifest.xml existeixi a la carpeta Res, no serà inclòs si l'opcio Manifest de les Propietats del projecte no está marcada.


IMPORTANT: La funció de l'API GetVersionEx tornarà la versió del Windows 8 (ecWin8) per a les aplicacions que no es manifestin explícitament per al Windows 8.1 o el Windows 10, tot i que s'estiguin executant al Windows 8.1 o al Windows 10. Si voleu manifestar les vostres aplicacions per al Windows 8.1 o el Windows 10, el fitxer Manifest ha d'incloure algunes línies addicionals (per a més informació, si us plau feu clic en aquest enllaç). El fitxer Manifest.xml predeterminat que genera l'Easy Code quan es crea un projecte nou, ja inclou les línies necessàries per tal que l'aplicació es manifesti degudament.

NOTA: En temps de disseny, o quan es prova una finestra, tots els objectes control es mostren amb el nou estil dels 'common controls' només si l'opció Manifest està marcada a les Propietats del projecte. Altrament, es mostraran amb l'estil antic dels controls.

OBSERVACIONS: Tingueu en compte que el fitxer Manifest.xml no té cap efecte per a sistemes Windows anteriors a l'XP.