Mètode IsAppUnicode


Prototip

IsAppUnicode Proto

Sintaxi

Invoke IsAppUnicode

Funció

Determina si l'aplicació s'està executant com a Unicode o no.

Paràmetres

Cap

Valor de retorn

Eax retorna la condició Unicode de l'aplicació.


Els possibles valors de retorn són:

TRUE    L'aplicació s'està executant com a Unicode.
FALSE  L'aplicació no s'està executant com a Unicode.


OBSERVACIONS
: Podeu cridar aquest mètode per tal de saber si l'aplicació s'està executant com a Unicode o com a ANSI (vegeu Aplicacions ANSI / Unicode).