Compilació condicional (tots els projectes)


Per tal de fer més fàcil la compilació condicional als programadors, l'Easy Code defineix la constant DEBUG o RELEASE, depenent de com s'està compilant el codi. Si s'està compilant en mode Debug, l'Easy Code defineix internament DEBUG, mentre que si s'està compilant en mode Release, llavors es defineix RELEASE (vegeu les OBSERVACIONS). Utilitzant DEBUG o RELEASE, i les directives condicionals, podeu escriure codi per depurar una aplicació. Per exemple:

IFDEF DEBUG
    ;Les instruccions d'aquí només
    ;es compilaran en mode Debug
ENDIF

A més, podeu escriure codi diferent per a les versionsa Debug i Release:

IFDEF DEBUG
    ;Les instruccions d'aquí només
    ;es compilaran en mode Debug
ELSE
    ;Les instruccions d'aquí només
    ;es compilaran en mode Release
ENDIF


OBSERVACIONS: Podeu canviar del mode Debug a Release simplement marcant (Debug) o desmarcant (Release) l'opció Afegeix informació simbòlica a les Propietats del projecte.