L'Editor de l'Easy Code


Cada mòdul (i objecte Window en projectes visuals) té el seu propi editor. Aquest editor té una sorprenent velocitat i rapidesa, i es pot dividir en dos per tal que hi hagi dues finestres en una. És el següent:

Si ho desitgeu, l'opció Mostra els números de línia, a la pestanya Editor del menú "Eines-->Configuració", fa que l'editor mostri els números de línia. A més, podeu seleccionar el color d'aquests números a l'últim ítem de la llista dels Colors del codi:

Les paraules reservades poden ser corregides automàticament quan es canvia d'una línia a l'altra, d'acord amb les diferents opcions indicades (vegeu Configurant l'Easy Code). Quan l'editor té el focus, podeu convertir totes les paraules reservades a l'estil de l'Easy Code, seleccionant el menú "Eines-->Correcció de sintaxi" o prement la tecla <F11>, però tingueu en compte que aquesta opció no distingeix entre majúscules i minúscules. Si s'utilitza aquesta opció, els resultats poden variar d'acord amb la configuració de l'editor. La sintaxi de les paraules reservades sempre és corregida a l'estil de l'Easy Code (primera lletra majúscula i la resta minúscules) i les línies poden ser formatades només si les opcions Elimina els espais de l'esquerra o Elimina els espais del mig (o ambdues) estan activades. Quan es mou el cursor d'una línia a l'altra, la línia prèvia es corregeix (si havia estat modificada) de la mateixa manera. Si no desitgeu cap mena de correció per una línia concreta sense haver de desactivar les opcions corresponents, premeu la tecla <F12> abans de moure el cursor i la línia no serà corregida.

Per tal de fer la correció de sintaxi el més acurada i intel·ligent possible, l'editor cerca cap amunt la paraula ".Code" per saber si la línia que es va a corregir està a la secció .Code o no. Per tant, si alguna finestra o mòdul no té aquesta paraula reservada (l'hauria de tenir sempre), a banda de treballar molt lentament, la correció es pot comportar de manera estranya, però tot i així encara podeu evitar-la deshabilitant les opcions corresponents.

Quan s'obre un fitxer des del node Includes de l'Explorador del Projecte, i aquest fitxer es troba a la carpeta Include del Masm32, s'obrirà en mode de només lectura per tal d'evitar canvis no desitjats en els fitxers d'aquella carpeta. No haurieu de modificar mai cap dels fitxers que hi ha a la carpeta Include del Masm32. De tota manera, igual que qualsevol altre fitxer que estigui en el mateix node de l'arbre, podeu editar-lo prement Ctrl+Shift+F2.

També podeu manejar els marcadors (Bookmarks) des de l'editor. Per a més informació, vegeu el tòpic Marcadors.


Ajuda contextual

L'Easy Code us ofereix una ajuda contextual molt útil mentre aneu escrivint, o bé prement algunes combinacions de tecles. Aquesta ajuda es pot personalitzar d'acord amb la configuració indicada a la pestanya Editor del menú "Eines-->Configuració".

Després d'escriure les paraules "Call" o "Invoke" més un caràcter en blanc (tecles <Espai> o <Tab>), l'editor mostra una llista que conté les funcions de l'API, els mètodes de l'Easy Code (només als projectes visuals) i els procediments existents. Només seran inclosos a la llista els procediments públics del projecte i aquells procediments privats que estiguin a la mateixa finestra o mòdul, és a dir, tots els procediments que estiguin a l'abast. Aquesta llista es pot fer aparèixer en qualsevol moment prement Ctrl+I.

Després d'escriure dos punts (:), apareixerà una llista amb les estructures del Windows.

Després d'escriure qualsevol funció de l'API, mètode de l'Easy Code (només projectes visuals) o nom de procediment més una coma, es mostrarà una finestra amb els paràmetres requerits.

Prement Ctrl+I es mostrarà una llista que contindrà les funcions de l'API, els mètodes de l'Easy Code (només projectes visuals) i els procediments.

Prement Ctrl+Shift+I es mostrarà una llista que contindrà les constants de l'API.

Prement Ctrl+J es mostrarà una llista que contindrà totes les variables i constants de la finestra o mòdul, o de tot el projecte (vegeu les OBSERVACIONS).

Prement Ctrl+Shift+J es mostrarà una llista que contindrà tots els identificadors (ID's) del projecte.

Un cop hagiu trobat el nom que busqueu a la llista, podeu inserir el text corresponent a l'editor fent doble clic a qualsevol ítem o, si l'ítem ja està seleccionat, prement les tecles <Espai> o <Enter>. Prement <Espai> només s'inserirà el text corresponent, mentre que prement <Enter> s'inserirà el text i un avanç de línia.

OBSERVACIONS: Quan premeu Ctrl+J en projectes clàssics, s'omplirà una llista amb totes les variables i constants del projecte només si l'opció Fes globals totes les variables està habilitada (vegeu Propietats del projecte). Si no, només es mostraran les variables i constants que estan al mateix mòdul (totes les variables que estan a l'abast). Quan premeu Ctrl+J en projectes visuals, s'omplirà una llista amb totes les constants de l'Easy Code més totes les variables i constants de tots els mòduls del projecte (recordeu que als projectes visuals els mòduls són globals a tot el projecte).

AVÍS: En alguns ordinadors antics, la llista de l'ajuda contextual pot trigar una mica a aparèixer.

IMPORTANT: L'editor de codi SEMPRE treballa en mode ANSI i necessita una font d'amplada fixa ("fixed-pitch"). Altrament, el codi font no es mostrarà correctament.