Mètodes de l'Easy Code Masm (només projectes visuals)


A més dels mètodes per llegir i escriure propietats, la llibreria de l'Easy Code (tant l'estàtica com la dinàmica) incorpora diversos mètodes per obtenir informació dels objectes en temps d'execució i portar a terme certes operacions. Quan es crida qualsevol d'aquests mètodes, podeu confiar en que cap dels registres, excepte l'Eax, serà modificat.

AddCollectionItem
AddCollectionItemA
AddCollectionItemW
CallDefaultProc
Circle
Create
CreateCollection
CreateCollectionA
CreateCollectionW
DeleteRegistryKey
DeleteRegistryKeyA
DeleteRegistryKeyW
DeleteRegistryValue
DeleteRegistryValueA
DeleteRegistryValueW
DestroyCollection
DoEvents
EmptyCollection
EndModal
Eof
FindChar
FindCharA
FindCharW
FindCharRev
FindCharRevA
FindCharRevW
FindCollectionExactItem
FindCollectionExactItemA
FindCollectionExactItemW
FindCollectionItem
FindCollectionItemA
FindCollectionItemW
GetAppVersion
GetAppVersionA
GetAppVersionW
GetChildRect
GetCollectionCount
GetCollectionItem
GetCollectionItemA
GetCollectionItemW
GetCollectionItemLength
GetCPUInfo
GetCurrentX
GetCurrentY
GetMDIClient
GetOwnerWindow
GetPlatform
GetPlatformA
GetPlatformW
GetRegistryValue
GetRegistryValueA
GetRegistryValueW
GetStringLength
GetStringLengthA
GetStringLengthW
GetToolTipHandle
GetWindowItem
InsertCollectionItem
InsertCollectionItemA
InsertCollectionItemW
Is64BitVersion
IsAppUnicode
IsModal
IsWow64
Left
LeftA
LeftW
Line
LTrim
LTrimA
LTrimW
Mid
MidA
MidW
OpenTextFile
OpenTextFileA
OpenTextFileW
OutputString
OutputStringA
OutputStringW
Print
PrintA
PrintW
ReadTextLine
ReadTextLineA
ReadTextLineW
Refresh
RemoveCollectionItem
Right
RightA
RightW
RTrim
RTrimA
RTrimW
SetCurrentX
SetCurrentY
SetDefaultCursor
SetLayoutRTL
SetMarquee
SetRegistryValue
SetRegistryValueA
SetRegistryValueW
SetWaitCursor
String
StringA
StringW
Trim
TrimA
TrimW
Update
Value
ValueA
ValueW
WriteTextLine
WriteTextLineA
WriteTextLineW