Mètode Is64BitVersion


Prototip

Is64BitVersion Proto

Sintaxi

Invoke Is64BitVersion

Funció

Determina si el sistema operatiu és una versió de 64 bits o no.

Paràmetres

Cap

Valor de retorn

Eax indica si la versió del sistema operatiu és de 64 bits.


Els possibles valors de retorn són:

TRUE    El sistema operatiu és de 64 bits.
FALSE  El sistema operatiu no és de 64 bits (versió de 32 bits).