Mètode IsWow64


Prototip

IsWow64 Proto hProcess:HANDLE

Sintaxi

Invoke IsWow64, hProcess

Funció

Determina si hProcess és una aplicació de 32 bits executant-se en un sistema operatiu de 64 bits.

Paràmetres

hProcess

Handle de l'aplicació que es vol comprovar. Podeu obtenir aquest handle cridant la funció de l'API GetCurrentProcess.

Valor de retorn

Eax indica si hProcess és una aplicació de 32 bits executant-se en un sistema operatiu de 64 bits.


Els valor de retorn possibles són:

TRUE    L'aplicació és de 32 bits y s'està executant en un sistema operatiu de 64 bits.
FALSE  L'aplicació no és de 32 bits o el sistema operatiu no és de 64 bits.


OBSERVACIONS: Per tal de saber si us trobeu en un sistema operatiu de 64 bits o no, crideu el mètode de l'Easy Code Is64BitVersion.