Compilant amb JWasm enlloc de Masm


La versió Masm de l'Easy Code utilitza el compilador Masm de Microsoft (ml.exe, inclòs al Masm32) de manera predeterminada. Tot i així, també es pot utilitzar el compilador compatible de Watcom (JWasm.exe) per assemblar el codi font. Per a fer-ho, només cal substituir la ubicació del Compilador (a la pestanya Compilació / Enllaç del menú Eines->Configuració) per tal que apunti a la ubicació on es trobi el fitxer JWasm.exe.


IMPORTANT: Quan crideu la funció de l'API wsprintf, recordeu que l'ml.exe corregeix el punter de la pila incrementant degudament el registre Esp després de la crida (només si s'ha cridat amb Invoke). Contràriament, el JWasm.exe no fa aquesta correcció, per tant, quan utilitzeu aquest compilador per assemblar el codi font, haureu d'incrementar manualment el registre Esp després de cada crida a wsprintf (Add Esp, xx) per tal que l'aplicació generada funcioni correctament. El valor xx dependrà del nombre de paràmetres passats a la funció wsprintf (quatre bytes per cada paràmetre).