Macros del Masm32 (tots els projectes)


El fitxer Macros.asm conté algunes macros força útils que podeu utilitzar quan esgrigueu codi. Per a fer-ho, simplement marqueu l'opció corresponent (Fitxer Macros.asm), a les Propietats del projecte, i el fixer Macros.asm serà inclòs al vostre projecte.


OBSERVACIONS: Si el conjunt d'eines utilitzat és el Masm32, i l'opció Fitxer Macros.asm està marcada, l'Easy Code corregirà la sintaxi i mostrarà l'ajuda contextual de totes les macros relacionades.