Incloent un Manifest al projecte (només projectes exe)


A partir del Windows XP i versions posteriors del Windows, es van incorporar uns nous "common controls" que només s'activen si el fitxer executable inclou un Manifest. Un Manifest és un fitxer de text en format XML que s'inclou com un recurs al fixer executable i permet que la aplicació utilitzi els nous controls (vegeu Activant els temes XP).

Des de la versió 1.03.0.0001, l'Easy Code incorpora la possibilitat de generar i incloure automàticament un Manifest als projectes de tipus executable (Fitxer executable visual i Fitxer executable clàssic. Vegeu INICIANT L'EASY CODE). El fitxer generat rep el nom de Manifest.xml, es diposita a la carpeta Res i s'afegeix al node Miscel·lània de l'Explorador del projecte, per tal que es pugui editar dins l'entorn de l'Easy Code. En el cas que ja existeixi un fitxer amb aquest nom a la carpeta Res, l'Easy Code utilitzará el fitxer existent i no en crearà cap de nou.

Quan es crea un projecte nou, el fitxer Manifest.xml es genera i s'inclou al projecte només si l'opció Fitxer Manifest.xml de la finestra Projecte nou està marcada (vegeu INICIANT L'EASY CODE), i no estarà disponible per ser editat fins que s'hagi desat el projecte per primera vegada. D'altra banda, si el projecte ja s'havia creat sense Manifest, i desitgeu incloure'n un, marqueu l'opció Fitxer Manifest.xml a les Propietats del projecte.

Com ha estat habitual fins ara, el fitxer Manifest.xml ha d'estar a la carpeta Res, però a partir de la versió 1.04.0.0001 també cal que estigui inclòs al projecte (és a dir, ha d'aparèixer dins el node Miscel·lània de l'Explorador del projecte). Si no és així, el fitxer executable generat no utilitzarà els nous "common controls". Per tant, si us plau tingueu la precaució d'incloure el fitxer Manifest.xml als projectes que hagin estat creats abans de la versió 1.04.0.0001 de l'Easy Code. Per a fer-ho, marqueu l'opció Fitxer Manifest.xml a les Propietats del projecte.


NOTA: En temps de disseny, o quan es prova una finestra, tots els objectes control es mostren amb el nou estil dels 'common controls' si l'opció Fitxer Manifest.xml està marcada a les Propietats del projecte. Altrament, es mostraran amb l'estil antic dels controls.

AVÍS: Tingueu en compte que el fitxer Manifest.xml no té cap efecte per a sistemes Windows anteriors a l'XP.