Programació de serveis NT
L'Easy Code versió 1.07.0.0002 i posteriors incorporen el nou tipus de projecte Servei NT clàssic (exe), el qual us permet introduir-vos a la programació de serveis de 32 bits. Quan es tria un projecte del tipus Servei NT clàssic (exe), es crea l'estructura bàsica i també s'afegeixen els mínims fitxers que es necessiten. Aquest codi predeterminat de servei es pot compilar sense errors, però simplement no fa res, per tant, és responsabilitat del programador saber com es programa un Servei per a Windows.

La cadena de text "ECService" del codi predeterminat creat per l'Easy Code (ECSRVNAME TextEqu <"ECService">), serà el nom del servei. Podeu canviar aquest nom per qualsevol altre que preferiu, per exemple el nom del projecte, per tal que el fitxer executable final tingui el mateix nom que el servei.