Menú Configuració - Configurant l'Easy Code


Disponible a través del menú Eines-->Configuració. Mostra la finestra següent:


Pestanya GeneralPestanya Editor

Inclou diverses opcions que us permeten personalitzar l'editor.

Colors del codi

Font

Grandària de tabulació

Correcció del format de línia

Mostra els números de línia

Tabulació automàtica

Corregeix la sintaxi de les paraules clau

Informació automàtica de variables

Informació automàtica de paràmetres

Informació de constants i variables

Habilita la sintaxi de color

Acoloreix constants i estructures de l'API


OBSERVACIONS
: En ordinadors força antics pot ser que l'editor funcioni molt lentament. Si és així, desmarqueu l'opció Acoloreix constants i estructures de l'API.Pestanya Compilació / Enllaç

A la secció Fitxers executables per generar els projectes, hi heu d'indicar els fitxers següents (ubicats a la carpeta bin del Masm32):

Compilador La ubicació d'un assemblador (ml.exe recomanat)
Enllaçador La ubicació d'un enllaçador (link.exe recomanat)
Compilador de Recursos La ubicació d'un compilador de recursos (rc.exe recomanat)
Compilador de Llibreries La ubicació d'un compilador de llibreries (lib.exe recomanat)

mentre que a la secció Directoris dels fitxers Include, Library, Ajuda i Macros, hi heu d'indicar la ubicació de les carpetes Include, Lib, Help i Macros (localitzades a les carpetes del Masm32), respectivament. En tots dos casos, si aquestes ubicacions no s'indiquen correctament, es generaran errors en temps de compilació o enllaç i el projecte no serà generat.

La ubicació indicada al quadre de text Fitxers Macro s'utilitzarà per incloure el fitxer Macros.asm en temps de compilació (sempre que l'opció Fitxer Macros.asm del menú Projecte->Propietats estigui marcada), mentre que la ubicació indicada a Fitxers d'ajuda (només disponible al Masm32) s'utilitzarà per obrir els fitxers d'ajuda del Masm32 Reference, Masm32 Library i Opcodes, a través del menú Ajuda de l'Easy Code.


Pestanya Eines