Mètode GetMDIClient


Disponible per als objectes MDIWindow.

Prototip

GetMDIClient Proto hWnd:HWND

Sintaxi

Invoke GetMDIClient, hWnd

Funció

Torna el "handle" del client MDI d'un objecte MDIWindow.

Paràmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte MDIWindow.

Valor de retorn

Eax torna el "handle" del client MDI, o NULL.


OBSERVACIONS
: Podeu obtenir el "handle" del client MDI si el necessiteu. Tot i així, per tal de crear finestres MDI filles en temps d'execució, no heu de passar MAI el "handle" del client MDI com a finestra pare al mètode
Create, sinó que heu de passar SEMPRE el "handle" de l'objecte MDIWindow.