MŔtode GetChildRect


Disponible per a tots els objectes.

Prototip

GetChildRect Proto hWnd:HWND, lpRect:DWord

Sintaxi

Invoke GetChildRect, hWnd, lpRect

Funciˇ

Torna les dimensions del rectangle que ocupa l'objecte indicat.

ParÓmetres

hWnd

"Handle" de l'objecte.

lpRect

Punter a l'adreša d'una estructura RECT que rebrÓ les dimensions de l'objecte.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'han pogut obtenir les dimensions, o FALSE si no.


Els possibles valors de retorn sˇn:

TRUE     L'estructura RECT apuntada per lpRect s'omple amb les dimensions de l'objecte.
FALSE   hWnd no Ús un "handle" vÓlid.


OBSERVACIONS: Si l'objecte Ús un control fill o una finestra MDI filla, les coordenades de l'objecte (membres left i top de l'estructura RECT) sˇn relatives a l'Órea del client del seu pare. Si l'objecte no tÚ pare (objectes finestra), llavors les coordenades sˇn relatives a la pantalla.

IMPORTANT: Les dimensions del rectangle es tornen en Pixels o Twips depenent de la propietat ScaleMode de la finestra o objecte Picture que contÚ el control fill. Si el pare del control fill Ús un objecte DialogBox, les dimensions es tornen sempre en Pixels.