Propietat MDIChild


Disponible per als objectes Window.

Lectura/Escriptura en temps de disseny

Indica si un objecte Window és una finestra MDI filla (utilitzades a les aplicacions MDI). Pot ser un dels següents valors:

TRUE     L'objecte Window és una finestra MDI filla (hi ha d'haver un objecte MDIWindow al projecte).
FALSE   L'objecte Window és una finestra normal (per defecte).


OBSERVACIONS: Quan aquesta propietat ès igual a TRUE, el corresponent objecte Window sempre apareix dins l'àrea del client (client MDI) de l'objecte MDIWindow.