Propietat ScaleMode


Disponible per als objectes Window, MDIWindow i Picture.

Lectura/Escriptura en temps de disseny
Només de lectura en temps d'execució

Indica el mode d'escala de l'objecte i de tots els seus fills. Pot ser un dels següents valors:

0 ecPixels
1 ecTwips (per defecte)

El valor d'aquesta propietat s'utilitza a l'hora de llegir o escriure les dimensions de l'objecte (p.e. les propietats Left, Height, Top i Width).


OBSERVACIONS
: Els Pixels són les unitats lògiques en que es divideix la pantalla, per tant, un objecte de 1024 pixels d'amplada ocupa 1024 unitats de pantalla. Si teniu una resolució de pantalla més baixa (p.e. 800 pixels), part de l'objecte no serà visible. D'altra banda, els twips poden variar quan es converteixen a unitats lògiques, depenent de la resolució de la pantalla i/o la grandària de les fonts (grans o petites). Una polzada és igual a 1440 twips.

IMPORTANT: Els objectes DialogBox i els seus fills es mesuren sempre en unitats de diàleg ("dialog units"). Quan un objecte Picture es troba a dins d'un objecte DialogBox, la seva propietat ScaleMode és sempre igual a ecPixels i no pot ser modificada.