MŔtode FindCharRev


Prototip

FindCharRev Proto lpszString:LPSTR, chChar:CHAR

Sintaxi

Invoke FindCharRev, lpszString, chChar

Funciˇ

Cerca el carÓcter indicat dins la cadena indicada, per˛ en ordre invers.

ParÓmetres

lpszString

Punter a l'adreša efectiva de la cadena acabada en zero on s'ha de cercar.

chChar

Valor CHAR que contÚ el carÓcter que s'ha de cercar.

Valor de retorn

Eax torna la posiciˇ en base zero del carÓcter dins la cadena, o -1 si el carÓcter no s'ha trobat.


OBSERVACIONS: El mŔtode FindCharRev espera que lpszString sigui una cadena Unicode si l'aplicaciˇ s'estÓ executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mŔtode IsAppUnicode). Podeu utilitzar FindCharRevA per cercar carÓcters de cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o FindCharRevW per cercar carÓcters de cadenes Unicode en aplicacions ANSI.