MŔtode Right


Prototip

Right Proto lpszString:LPSTR, lChars:LONG

Sintaxi

Invoke Right, lpszString, lChars

Funciˇ

Converteix la cadena indicada en els lChars carÓcters de la part dreta.

ParÓmetres

lpszString

Punter a l'adreša efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de convertir.

lChars

N˙mero de carÓcters de la part dreta en que s'ha de convertir la cadena.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut convertir la cadena, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El mŔtode Right espera que lpszString sigui una cadena Unicode si la aplicaciˇ s'estÓ executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mŔtode IsAppUnicode). Podeu utilitzar RightA per convertir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o RightW per convertir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.