Mčtode FindChar


Prototip

FindChar Proto lpszString:LPSTR, chChar:CHAR

Sintaxi

Invoke FindChar, lpszString, chChar

Funció

Cerca el carącter indicat dins la cadena indicada.

Parąmetres

lpszString

Punter a l'adreēa efectiva de la cadena acabada en zero on s'ha de cercar.

chChar

Valor CHAR que conté el carącter que s'ha de cercar.

Valor de retorn

Eax torna la posició en base zero del carącter dins la cadena, o -1 si el carącter no s'ha trobat.


OBSERVACIONS: El mčtode FindChar espera que lpszString sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'estą executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mčtode IsAppUnicode). Podeu utilitzar FindCharA per cercar carącters de cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o FindCharW per cercar carącters de cadenes Unicode en aplicacions ANSI.