MŔtode Left


Prototip

Left Proto lpszString:LPSTR, lChars:LONG

Sintaxi

Invoke Left, lpszString, lChars

Funciˇ

Converteix una cadena en els lChars carÓcters de la part esquerra.

ParÓmetres

lpszString

Punter a l'adreša efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha de convertir.

lChars

Valor LONG que indica n˙mero de carÓcters de la part esquerra en que s'ha de convertir la cadena.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut convertir la cadena, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: El mŔtode Left espera que lpszString sigui una cadena Unicode si la aplicaciˇ s'estÓ executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mŔtode IsAppUnicode). Podeu utilitzar LeftA per convertir cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o LeftW per convertir cadenes Unicode en aplicacions ANSI.