Programació de serveis NT
L'Easy Code us permet introduir-vos en la programació de serveis NT. Quan es tria un projecte del tipus Servei NT clàssic (exe), es crea l'estructura bàsica i també s'afegeixen els mínims fitxers que es necessiten. Aquest codi predeterminat de servei es pot compilar sense errors, però simplement no fa res, per tant, el programador ha de tenir coneixements de programació de Serveis per a Windows NT.

Si us plau vegeu l'exemple ECService a la carpeta \EasyCode\Examples.