Menú Configuració - Configurant l'Easy Code


Cada assemblador ha de tenir el seu corresponent fitxer ".cfg" (Fasm.cfg, Fasm64.cfg, GoAsm.cfg, GoAsm64.cfg, etc.) a la carpeta EasyCode\Config, però quan es descarrega l'Easy Code 2 no hi ha cap fitxer ".cfg". En el seu lloc, hi ha un fitxer amb extensió "ori" (ori-ginal) per a cada assemblador, que serveix de guia per tal de tenir una idea del que s'ha de configurar. Aquests fitxers contenen, entre d'altres, les rutes i opcions de la línia d'ordres per a cada assemblador, enllaçador, compilador de recursos i llibreries, i per a cada tipus de projecte. Una vegada més, totes les rutes fan referència a l'arrel del disc C:\ per simplicitat, però com ja s'ha dit abans pot ser qualsevol altre disc o ruta. Només heu de tenir en compte les rutes on teniu les eines corresponents i especificar la ruta correcta per a cada eina a Rutes i opcions de la línia d'ordres, com es veurà més endavant en aquesta secció. Una vegada més, NO es recomana fer servir el disc del sistema C:, especialment amb el Windows 8.1 i el Windows 10, a causa de la restricció de permisos.

Cada vegada que s'executa, l'Easy Code comprova si cada fitxer "ori" té el seu fitxer equivalent "cfg". Si el fitxer "cfg" ja existeix, no fa res, altrament, fa una còpia del fitxer "ori" però amb l'extensió "cfg". Això fa que els fitxers "ori" mai no siguin modificats i evita que els fitxers ".cfg" siguin creats més d'una vegada (sobreescrits). Si ja heu executat l'Easy Code, podeu veure els fitxers ".cfg" a la carpeta "EasyCode\Config".


L'apartat Configuració està disponible a través del menú Eines-->Configuració i mostra la finestra següent:


Pestanya GeneralPestanya Editor

Disposa de diverses opcions que us permeten personalitzar l'editor i els panells de l'Easy Code (Explorador del Projecte, Finestra de Propietats i Finestra de Sortida).

Colors

Font

Tabulació automàtica

Autocompleta Procs, Macros i Estructures

Ajuda contextual de variables i constants

Ajuda contextual de funcions i macros

Ajuda contextual d'estructures (no implementada encara)

Acoloreix constants i estructures de l'API

Converteix els tabuladors en espais

Amaga el text seleccionat

Mostra els buttons de col·lapsar

Mostra els números de línia

Mostra la barra de selecció

Mostra una línia després d'EndP / EndM / EndS

Mostra línies verticals a les tabulacions

Amplada de tabulació (en espais):

Marge dret:


OBSERVACIONS
: En ordinadors antics pot ser que l'editor funcioni molt lentament. Si és així, proveu de desmarcar l'opció Acoloreix constants i estructures de l'API.Pestanya Sintaxi

Aquí podeu triar si (i com) la sintaxi de les diferents paraules clau serà convertida.

Compilador
L'opció Conversió predeterminada (recomanada) vol dir que les paraules clau del compilador seran convertides a la mateixa sintaxi que tenen al seu fitxer de configuració corresponent.
Funcions, constants i estructures de l'API
L'opció Converteix a la sintaxi de l'API (recomanada) converteix tots els noms de l'API a la seva sintaxi correcta.
Converteix els noms dels procediments, macros, estructures i variables
Marcant aquesta opció (recomanat) tots aquests noms es convertiran a la seva sintaxi correcta.
Habilita la sintaxi de color
Indica si les paraules clau seran acolorides.
Corregeix la sintaxi
Indica si l'Easy Code afegirà o treurà espais en blanc, segons convingui, per tal d'embellir la sintaxi del codi.Pestanya Configuracions

La pestanya Configuracions és la part més important de tota la configuració, atès que és on es configuren els assembladors per tal que funcionin correctament i sense errors.

El desplegable Configuració selecciona el fitxer de configuració que es vol inspeccionar o modificar. Un cop s'ha seleccionat una configuració, podeu triar la codificació del text al desplegable Codificació del text. El valor predeterminat és text ANSI (recomanat) i no afecta per res a l'editor del codi, que sempre treballa en mode Unicode, però podeu triar qualsevol altre codificació si ho preferiu, SEMPRE QUE el compilador corresponent la suporti. Altrament, es generaran errors quan es compili el codi font i no es podrà generar el projecte.

D'altra banda, hi ha deu grups de diferents colors on podeu afegir o treure paraules clau (les paraules clau que venen per defecte són les que suporta el compilador que s'està configurant), tenint en compte que cada paraula clau s'acolorirà amb el color del grup en el que està inclosa. Naturalment, podeu canviar el color de cada grup al vostre gust.

IMPORTANT: Quan s'hagin d'afegir noves paraules clau a un o més fitxers de configuració (.cfg), l'Easy Code inclourà aquestes noves paraules clau als fitxers .ori corresponents. Els fitxers .ori es distribueixen amb l'Easy i han d'estar SEMPRE a la subcarpeta Config. Si hi ha noves paraules clau per al Grup seleccionat de la Configuració seleccionada, el botó Actualitza s'activarà per tal que pugueu actualitzar el corresponent fitxer de Configuració (.cfg), altrament el botó Actualitza estarà desactivat. Quan feu clic al botó Actualitza les noves paraules clau s'afegiran al Grup corresponent i es mostraran al final de la list box de les paraules clau, la qual cosa activarà els botons D'acord i Aplica. Finalment, prement qualsevol d'aquest dos botons, les noves paraules clau s'afegiran al Grup corresponent del fitxer de Configuració corresponent (.cfg) sense modificar-hi res més.

Ara, cal que indiqueu les rutes correctes de l'assemblador que esteu configurant. Si hi ha algun projecte carregat si us plau tanqueu-lo, llavors feu clic al botó Rutes i opcions de la línia d'ordres i es mostrarà la finestra següent:

És molt recomanable no tenir cap projecte obert mentre es configuren les rutes i opcions de la línia d'ordres que es mostren en aquesta finestra per a qualsevol dels assembladors que estigueu configurant.

Com podeu veure, totes les rutes incorrectes es pinten de color vermell (a la finestra del damunt les rutes es pinten de color vermell perquè jo tinc totes aquestes eines al disc G:). Ara, si us plau indiqueu les rutes correctes dels fitxers que es necessiten, i recordeu que totes aquelles rutes inexistents (errònies) es pintaran de color vermell. És important que tingueu les eines que s'indiquen per a cada assemblador, només cal que especifiqueu la ruta on les hàgiu instal·lat i, si és possible, que no sigui al disc de sistema C:.

NOTA: Especificar les rutes correctes és imprescindible per tal de poder generar els projectes fàcilment i sense errors.

Les rutes imprescindibles (no opcionals) que s'han d'especificar per tal de generar tots els tipus de projectes, són les que estan etiquetadas com a:


Totes les altres rutes són opcionals.

Una vegada hàgiu especificat totes les rutes necessàries, podeu fer clic a la pestanya Opcions i es mostrarà la finestra següent:

Podeu consultar, si ho desitgeu, les opcions de la línia d'ordres per al compilador, l'enllaçador i els compiladors de recursos i llibreries, tant en mode Debug com Release, pero es recomana que NO MODIFIQUEU cap opció de la línia d'ordres en aquest moment. Si us plau deseu aquesta configuració prement el botó D'acord.

Ara podeu repetir les mateixes passes per a totes les altres configuracions, però seria aconsellable que intentessiu generar els projectes d'exemple de l'assemblador que acabeu de configurar (recomanat).


Pestanya EinesAquí podeu indicar la ubicació de:Pestanya Ajuda - Configurant altres fitxers d'ajuda

A la pestanya Ajuda hi podeu configurar fins a sis altres fitxers d'ajuda (per Opcodes, FPU, MMX, etc.). Fent un doble clic en una etiqueta (Help #1, Help #2, etc.) podreu canviar el seu text adequant-lo al fitxer relacionat que s'ha d'obrir. El text de cada etiqueta serà el que es mostrarà a l'ítem corresponent del menú Ajuda.

OBSERVACIONS: Cadascuna de les entrades pot indicar la ruta d'un fitxer d'ajuda o una adreça web (URL). En tots dos casos, fitxer o URL, el text es pintarà de color vermell si és incorrecte. Per tal de determinar si el text s'ajusta o no al format vàlid d'URL, es crida la funció de l'API PathIsURL.