Escrivint codi amb l'Easy Code


Per tal que l'Easy Code pugui manejar els procediments, constants i variables correctament, hauríeu de tenir en compte les següents consideracions:

- Només hi ha d'haver una secció de cadascuna de les possibles.
- La secció .Code ha de ser sempre l'última secció del codi.
FASM

section '.data' data readable writeable

section '.text' code readable executableGOASM

.Const

.Data

.Code


JWASM / MASM / POASM / UASM

.Const

.Data?

.Data

.Code


SOLASM

.data

.code


Tots els projectes nous creats per l'Easy Code i tots els exemples inclosos estan escrits d'aquesta manera. Els nous projectes han de ser creats amb l'opció de menú Projecte nou.