- Masm32 -El Masm32 és un excel·lent conjunt d'eines de programació, distribuït per Hutch, que inclou el Macro Assembler de Microsoft, macros, ajudes i totes les llibreries (.lib) i fitxers 'include' (.inc) necessaris per programar aplicacions en assembler per a Windows. La versió de l'Easy Code per Masm necessita que l'última versió del Masm32 estigui instal·lada per tal de ser plenament operativa i poder generar els projectes sense errors de compilació.

Descarregueu el Masm32 SDK versió 11

Visiteu The MASM Forum