- Eines complementàries per a l'Easy Code 2 -Aquesta secció és una petita guia per saber les eines que es necessiten per a cada assemblador suportat. Lògicament, no cal que les tingueu totes si no voleu, però almenys haureu de tenir les eines del(s) assemblador(s) amb el(s) que vulgueu treballar. Per simplicitat, totes les rutes (paths) que es mostren tot seguit es refereixen a l'arrel del disc C:\, però hauríeu de fer servir qualsevol altre disc o ruta, fins i tot un USB (jo tinc totes aquestes eines a l'arrel del disc G:\). Es recomana NO instal·lar cap eina al disc del sistema C:, especialment amb el Windows 8.1 i el Windows 10, a causa de la restricció de permisos.


FASM

C:\FASM         (descarregueu el Flat assembler for Windows)


GOASM

C:\GOASM      (descarregueu el conjunt d'eines ECGo.zip)


JWASM

C:\JWASM      (descarregueu el conjunt d'eines JWasm.zip)


UASM

C:\JWASM      (versions de 32 i 64 bits disponibles aquí)


MASM32

C:\MASM32    (descarregueu el MASM32 SDK versió 10 o posterior)


MASM64

C:\MASM64    (disponible amb el Microsoft Visual Studio)


POASM

C:\POASM     (descarregueu el PellesC 32-bit)


POASM64

C:\POASM64  (descarregueu el PellesC 64-bit)


IMPORTANT: Després de descomprimir el conjunt d'eines ECGo.zip s'haurà creat la carpeta GoAsm. Si us plau descarregueu immediatament les GoAsm Headers i poseu-les a la subcarpeta Include (dins de la carpeta GoAsm que s'haurà creat en descomprimir l'ECGo.zip). Altrament, l'Easy Code no podrà generar projectes GOASM.

Després de descarregar i instal·lar el Microsoft Visual Studio, creeu una nova carpeta amb el nom de MASM64 i copieu-hi tots els fitxers necessaris relacionats amb l'assemblador MASM de 64 bits (ml64.exe, link.exe, lib.exe, rc.exe i les seves dependències).

Després de descarregar i instal·lar el PellesC 32-bit en un sistema de 32 bits, creeu una nova carpeta amb el nom de POASM i copieu-hi tot el contingut de la carpeta C:\Program Files\PellesC\Bin.

Després de descarregar i instal·lar el PellesC 64-bit en un sistema de 64 bits, creeu una nova carpeta amb el nom de POASM64 i copieu-hi tot el contingut de la carpeta C:\Program Files\PellesC\Bin.

Després de descarregar el UASM (versions de 32 i 64 bits), es recomana que poseu els fitxers uasm32.exe i uasm64.exe a la mateixa carpeta que el JWASM (C:\JWASM).

Per aplicacions de 32 bits, el GOASM utilitza les Go tools i les GoAsm Headers, totes elles a la carpeta GoAsm creada amb l'ECGo.zip. Els JWASM, HJASM, MASM i POASM fan servir els fitxers include i library del MASM32 (C:\MASM32), i el FASM fa servir els seus fitxers include i equate (C:\FASM\INCLUDE) més alguns fitxers include de la carpeta \EasyCode\Include\Fasm, especialment programats per al FASM. A més, el FASM necessita que el MASM32 SDK estigui instal·lat per poder generar projectes visuals de 32 bits (es necessiten els fitxers ".lib" del MASM32 SDK).

Per aplicacions de 64 bits, el FASM i el GOASM fan servir els mateixos fitxers que fan servir per a 32 bits (amb algunes diferències per al FASM), mentre que els JWASM, HJWASM, MASM i POASM fan servir els fitxers include i library de les carpetes \EasyCode\Include\Masm\x64 i \EasyCode\Lib\x64, respectivament, que han estat especialment programats per a aplicacions de 64 bits.

L'Easy Code es distribueix amb uns fitxers de configuració, un per a cada assemblador suportat. Aquests fitxers (a la carpeta EasyCode\Config) tenen l'extensió "ori" i serveixen de referència per tal de configurar l'assemblador corresponent. Tantmateix, cada assemblador necessita un fitxer de configuració amb l'extensió "cfg" per tal de funcionar correctament, però quan es descarrega l'Easy Code 2 no hi ha cap fitxer ".cfg". Tots aquests fitxers de configuració es crearan quan l'Easy Code s'executi per primera vegada i es trobaran a la carpeta EasyCode\Config. Per a més informació, si us plau vegeu l'apartat Configuració al fitxer d'ajuda de l'Easy Code.

NOTA: El FASM no té un enllaçador (linker) propi i els projectes visuals necessiten enllaçar la llibreria visual de l'Easy Code. Per tant, per tal que l'Easy Code pugui generar projectes visuals amb el FASM, s'utilitza l'enllaçador de Microsoft link.exe (NOMÉS per als projectes visuals del FASM). Si voleu generar projectes visuals amb el FASM (tots els exemples són projectes visuals), cal que descarregueu i instal·leu el MASM32 SDK (per als projectes visuals de 32 bits) i el MASM64 (per als projectes visuals de 64 bits).

NOTA: Davant la falta de documentació per generar drivers WINNT (*.sys) amb el JWLINK, s'utilitza l'enllaçador de Microsoft link.exe (NOMÉS als projectes driver del JWASM).