MŔtode Value


Prototip

Value Proto lpszBuffer:LPSTR

Sintaxi

Invoke Value, lpszBuffer

Funciˇ

Converteix un valor escrit en una cadena de text en un valor numŔric.

ParÓmetres

lpszBuffer

Punter a l'adreša efectiva de la cadena acabada en zero que contÚ el valor escrit.

Valor de retorn

Eax torna el valor numŔric resultant.


OBSERVACIONS: El mŔtode comprova l'˙ltim carÓcter de la cadena indicada per lpszBuffer i fa la segŘent interpretaciˇ (sense tenir en compte maj˙scules i min˙scules):

CarÓcter 'H' Un valor hexadecimal
CarÓcters 'B' o 'Y' Un valor binari
CarÓcters 'O' o 'Q' Un valor octal


OBSERVACIONS: El mŔtode Value espera que lpszBuffer sigui una cadena Unicode si la aplicaciˇ s'estÓ executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mŔtode IsAppUnicode). Podeu utilitzar ValueA per obtenir el valor d'una cadena ANSI en aplicacions Unicode, o ValueW per obtenir el valor d'una cadena Unicode en aplicacions ANSI.